موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی شهید رضایی

سیستم مدیریت آموزش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه ها

اطلاعیه های عمومی

با سلام
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند نام کاربری شماره دانشجویی و کلمه عبور کد ملی میباشد